Pravila programa priznanj radiokluba SOTA Slovenija

Moderator: s58r

Zaklenjeno
Uporabniški avatar
s57xx
Prispevkov: 1066
Pridružen: 19 Maj 2008, 08:08
Kraj: Škofja Loka

Pravila programa priznanj radiokluba SOTA Slovenija

Odgovor Napisal/-a s57xx »

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Priznanja izdaja Radioklub SOTA Slovenija.

2. Veljajo le različni SOTA vrhovi na območju Slovenije od 15. 6. 2008 dalje.

3. Veljavnost vrhov se bo preverjala v SOTA Bazi, ki se nahaja na spletnih straneh SOTA programa (http://www.sotadata.org.uk/). Veljajo le vrhovi, ki so priznani po pravilih, veljavnih za SOTA vrhove.

4. Izbrisani vrhovi se ne upoštevajo v Honor Roll (v nadaljevanju HR) listi, veljajo pa v zahtevkih za priznanja, če so bili delani v času njihove veljavnosti. HR lista je objavljena na spletnih naslovih http://www.sota.si in forum.sota.si. Lista se obnavlja po potrebi ali vsaj 4 x letno. Vodijo se tri ločene liste: KV, UKV in MIXED. Vrsta dela (CW, SSB, FM, RTTY, itd.) ni pomembna.

5. Za uvrstitev na HR listo ni potrebno izpolniti minimalnih zahtev za izdajo diplome. To pomeni, da se na listo lahko uvrsti tudi postaja, ki ima narejenih 15 vrhov le v enem območju. Veljavnost vrha za uvrstitev na HR listo se določa po prav takšnih kriterijih (število vseh zvez, število različnih postaj, število postaj v bazah), kot za priznanja.

6. V HR listi se vodi klicni znak postaje, število delanih območij in število delanih vrhov.

7. Vsi zahtevki za priznanja in uvrstitev na HR listo morajo biti poslani managerju za diplome na predpisanem elektronskem obrazcu, ki je dosegljiv na spletnih straneh http://www.sota.si in forum.sota.si. Manager bo zahtevek pregledal, ga potrdil ali pa poslal prosilcu v dopolnitev.

8. Za izdajo priznanj se obračuna pristojbina, ki krije stroške izdelave in pošiljanja priznanj. Morebitni presežek sredstev se nameni delovanju RK SOTA Slovenija.

9. Če nekdo želi le objavo na HR listi in ne želi prejeti priznanja, mora to jasno označiti na zahtevku. Objava na HR listi je brezplačna.

10. Priznanja se izdajajo ločeno za vrhove na KV (160 – 10m), UKV (6 m in više) ali MIXED (KV + UKV). Vrsta dela pri vzpostavljanju zvez ni pomembna. Zveze preko repetitorjev ali drugih aktivnih pretvornikov ne veljajo.

11. Na priznanjih se napiše datum izdaje. Zaporedna številka priznanja se ne vpisuje. Za višje stopnje se na priznanja dodajajo »nalepke«.

12. Ob zahtevku za višji nivo posameznega priznanja mora prosilec imeti vse predhodne nižje stopnje priznanj. Zahtevek se lahko vloži tudi za več stopenj hkrati. Diploma ni pogoj za izdajo plakete.

13. Nepopolne zahtevke manager zavrne in pošlje prosilcu v dopolnitev.

2. POGOJI ZA AKTIVATORJE

1. Aktivator mora z vrha, ki ga vključuje v zahtevek, vzpostaviti vsaj deset (10) zvez z vsaj petimi (5) različnimi postajami (klicnimi znaki), od katerih morajo biti vsaj štiri (4) zveze preverljive v »on line« bazah na SOTAwatch.

2. Potrebno število zvez lahko aktivator opravi v eni, dveh ali treh aktivacijah.

3. Vse zveze, ki jih naredi aktivator, morajo biti naložene v SOTA Bazo na uradnih spletnih straneh svetovnega SOTA združenja.

4. Podatki, ki jih je potrebno navesti v zahtevku, so razvidni iz predpisanega obrazca. Pregledan obrazec bo manager vrnil prosilcu. Dopolnjen zahtevek služi tudi za pridobitev višjih stopenj priznanj.

5. Manager za diplome si pridržuje pravico, da preveri veljavnost zvez v bazah na spletnih straneh SOTA programa in v neposrednem kontaktu s postajami, ki so navedene v aktivacijskih logih.
Aktivator.jpg
Aktivator.jpg (105.16 KiB) Pogledano 6260 krat
3. POGOJI ZA LOVCE

1. Lovec mora za priznanje vrha imeti opravljeni vsaj dve zvezi z različnima postajama (lahko v istem dnevu) ali dve zvezi z isto postajo, ki pa ne smeta biti opravljeni v istem koledarskem dnevu (upošteva se 00.00 - 23.59 GMT).

2. Vse zveze, ki jih naredi lovec, morajo biti naložene v SOTA Bazo na uradnih spletnih straneh svetovnega SOTA združenja.

3. Zveze, ki jih prijavi Lovec, morajo biti preverljive v bazah na spletnih straneh SOTA programa.

4. Podatki, ki jih je potrebno navesti v zahtevku, so razvidni iz predpisanega obrazca. Pregledan obrazec bo manager vrnil prosilcu. Dopolnjen zahtevek služi tudi za pridobitev višjih stopenj priznanj.
Lovec.jpg
Lovec.jpg (109.48 KiB) Pogledano 6260 krat
4. VRSTE PRIZNANJ

DIPLOMA SOTA SLOVENIJA

Diploma se izda za sledeče število aktiviranih (aktivatorji) ali delanih (lovci) vrhov in območij v Sloveniji:

• Osnovna diploma: 20 vrhov iz vsaj dveh območji;
• Bronasta nalepka k osnovni diplomi: 40 vrhov iz vsaj štirih območij;
• Srebrna nalepka k osnovni diplomi: 70 vrhov iz vsaj šestih območij;
• Zlata nalepka k osnovni diplomi: 100 vrhov iz vsaj osmih območij;
Nalepke.jpg
Nalepke.jpg (48.74 KiB) Pogledano 6260 krat
PLAKETA SOTA SLOVENIJA (SE ŠE NE PODELJUJE)

Plaketa se izda za sledeče število aktiviranih (aktivatorji) ali delanih (lovci) vrhov iz vseh desetih območij v Sloveniji:

• Osnovna plaketa: 150 vrhov, vseh deset območij
• Dodatne ploščice se izdajo za 200, 250, 300, 350 in 400 vrhov.

5. CENE PRIZNANJ

Osnovna diploma: 10 EUR ali 14 USD
Nalepka: 5 EUR ali 14 USD

6. KONČNA DOLOČILA

1. V primeru ugotovljenih namernih ali ponavljajočih se kršitev se prosilca za priznanja lahko izključi iz nadaljnjega sodelovanja v programu priznanj.

2. Odločitev managerja za diplome je dokončna.

3. Priznanja SOTA Slovenija se praviloma podeljujejo na srečanjih SOTA radiokluba.

4. Zahtevek za diplomo se pošlje managerju za diplome po elektronski pošti na naslov: milan(dot)pivk(at)gmail(dot)com.

5. Finančna sredstva za kritje stroškov izdelave (in morebitnega pošiljanja) priznanj se pošljejo po pošti na naslov managerja: Milan Pivk, Podgora 28, SI-4224 Gorenja vas, Slovenija.

6. V primeru nejasnosti se prosilec lahko obrne na e-mail managerja za diplome.
Priponke
120407_Priznanja_pravila.zip
DOC besedilo Pravil za priznanja
(11.33 KiB) Prenešeno 736 krat
120407_Zahtevek_lovec.zip
XLS obrazec - Lovec
(16.21 KiB) Prenešeno 706 krat
120407_Zahtevek_aktivator.zip
XLS obrazec - Aktivator
(18.12 KiB) Prenešeno 714 krat
Jure S57XX

Zaklenjeno