100 let bojev ob Soči

Moderatorji: s58rs57bba

Odgovori
Uporabniški avatar
s57xx
Prispevkov: 1066
Pridružen: 19 Maj 2008, 08:08
Kraj: Škofja Loka

100 let bojev ob Soči

Odgovor Napisal/-a s57xx »

V letu 2015 mineva 100 let od začetka bojev na bregovih Soče, ki jo zgodovina pozna kot »Soška fronta« oziroma še bolj pod mednarodnim nazivom »Isonzo front«. Od uradnega nastopa sovražnosti med kraljevino Italijo in AO monarhijo 23. 5. 1915 in do zaključka 12. soške bitke 28. 10. 1917 je minilo slabih 30 mesecev.
Predlagana aktivnost je zasnovana kot spomin na dogodke izpred 100 let in okoli 300.000 sinov in očetov vseh narodov udeleženih v bojih ob Soči, ki so za vedno ostali na tem ozemlju. Hkrati pa tudi kot opomin, da se kaj takega ne ponovi več.
Aktivnosti ob obletnici ne izražajo nikakršnih političnih pogledov na takratne dogodke in delitve na »naše« in »vaše«.
Upamo, bo ta aktivnost pripomogla, da se zanimanje za dogodke izpred stoletja razširi na določen krog ljudi, ki bodo v aktivnosti sodelovali ali pa bodo prebirali vsaj spletna ali pisna gradiva s tematiko Soške fronte.
Pobudnik in koordinator aktivnosti je Radioklub Škofja Loka, saj zamisel prihaja od članov tega kluba.
Kljub temu, da osnovna zamisel izhaja iz SOTA aktivnosti, bi radi k sodelovanju povabili klube, ki načrtujejo aktivnosti na območju bojev (Kobarid, Tolmin, Nova Gorica, Bovec, Kanal, …).
Na območju fronte se nahajajo tudi utrdbe in gradovi, ki verjetno sodijo v WCA program, zato bi obvestili tudi aktivne člane WCA programa.
Uporaba posebnih klicnih znakov bo omogočena tudi klubom iz notranjosti, če bodo načrtovali aktivnosti v zvezi s soško fronto.
Osnovne zamisli so bolj dodelane za SOTA aktivnost. Klubi in posamezniki, ki bi k aktivnostim ob obletnici pristopili, bi morali svoj del aktivnosti še razdelati in zadeve objaviti (recimo seznam gradov, ki bi sodili v aktivnost in podobno), da jih lahko časovno uskladimo.

Nekaj mejnih datumov
Uradno zgodovinopisje povezuje s Soško fronto 12 ofenziv. Datumi začetkov in koncev ofenziv se v različnih dokumentacijah nekoliko razlikujejo. Posledično so jih različno povzemali tudi avtorji publikacij in spletnih predstavitev. Morda je kak datum, ki še posebno izstopa, tudi posledica napake avtorja, ki je nato ostala zabeležena. V prilogi je pregled datumov kot jih navaja šest različnih virov, zagotovo pa bi se našel še kak drugačen podatek. Ker načrtovane aktivnosti niso povezane neposredno z datumi bitk, nam različni podatki ne delajo težav. Celotno obdobje bo razdeljeno na 4 približno enako dolge termine, v katerih bi se uporabljali različni klicni znaki.

Nabor vrhov
Ker je osnovna zamisel glede aktivnosti narejena na osnovi SOTA programa, je priloga temu dokumentu tudi nabor vrhov povezanih z boji. Navedeni so veljavni SOTA vrhovi, ki so kakorkoli povezani z neposrednimi položaji – bodisi neposredni jarki ali položaji topništva, ki so bili običajno pomaknjeni nekoliko v notranjost. Naslanjamo se na digitalizirane zgodovinske skice (karte) dostopne na internetnem naslovu: http://digi.landesbibliothek.at/viewer/ in druge vire navedene v prilogi.
Navedenih je tudi nekaj drugih vrhovi, ki so se tako ali drugače »proslavili« v času bitk in se jih lahko tudi obišče in tako dobi boljši vpogled v območja in morebitne ostaline, kjer so se boji odvijali. V času aktivnosti se nabor vrhov lahko tudi razširi, če se za to pokaže nek smiseln razlog. Opozarjamo, da seznam nikakor ni popoln!
Priloga je tudi zemljevid s približno vrisanim potekom fronte pred pričetkom 12. ofenzive. V njem so označeni SOTA vrhovi in imena lokacij, krajev, vrhov, itd., ki smo jih našli v knjigi Marka Simića Po poteh Soške fronte – priporočljivo branje za vse, ki bi se radi na enem mestu seznanili z dogajanji na Soški fronti.

Uporaba klicnega znaka
Istega znaka v celotnem času aktivnosti ne bomo mogli uporabljati. Posebni znaki veljajo največ eno leto in jih ni moč podaljšati. Zato se bo celotna aktivnost razdelila na 4 približno enako dolge segmente. V vsakem segmentu se bo uporabljal poseben klicni znak in sicer:

S5100ISONZO - 01.06.2015 – 31.12.2015 - Mednarodno poznano ime za Sočo. Začnemo z »najtežjim« klicnim znakom
S5100IF - 01.01.2016 – 31.07.2016 - I(sonzo) F(ront)
S5100SF - 01.08.2016 – 28.02.2017 - S(oška) F(ronta)
S5100PAX - 01.03.2017 – 31.10.2017 - PAX – dlje časa je trajala vojna, vse bolj so si vsi v jarkih želeli miru.

Smiselno bi bilo, da se vsi dnevniki zbirajo na enem mestu. Vsaj kar se tiče SOTA aktivnosti, je obvezno nalaganje podatkov v SOTA bazo, kjer se jih lahko sname in pripravi skupno bazo. Ker baza ne vsebuje podatka o raportu bi bili vsi raporti na QSL-kah »generični« 59(9).
Druga varianta je pošiljanje dnevnika z vsemi potrebnimi podatki v ADIF formatu odgovornemu za zbiranje logov.
Tretja varianta loga je v obliki preglednice (MS Excel ali Open office), ki se ga pošlje po emailu odgovornemu za zbiranje dnevnikov.
Druga in tretja varianta lahko pride v poštev tudi za vse sodelujoče, ki bodo delali z gradov, klubov, drugih lokacij. Z njimi se podrobnosti dorečejo sproti, ko bo izkazan interes za skupno aktivnost.
Isti klicni znak je lahko hkrati prisoten na istem bandu, a na različnih modulacijah (npr.: hkrati 40m SSB in 40m CW, bolje pa je, da se ne pojavi hkrati na istem bandu in isto vrsto dela – npr.: 7032 CW in 7015 CW), saj bi s tem povzročili zmedo (recimo istočasno delo na dveh vrhovih na istem bandu in vrsto dela).
Pri SOTA in WCA aktivnostih že zahteve teh programov »prisilijo«, da delaš iz vrhov ali gradov. Sodelovanje klubov je mišljeno v smeri, da se posebni znaki uporabljajo ob dogodkih, ki so povezani z obletnicami SF ali ob obiskih članov kluba na območju bojev. Uporaba posebnih znakov za tekmovanja ali »običajno« delo iz klubskih prostorov ni predvidena. Naj navedemo nekaj primerov:
1. Člani kluba se odločijo, da prehodijo del Poti miru v Posočju. Na začetku, koncu ali v času samega pohodu bi lahko uporabljali poseben znak.
2. Člani kluba se odpravijo na Kolovrat. Nekateri so morda SOTA-ši in bodo aktivirali Kuk. Drug del se bo podrobneje poglobil v muzej Na Gradu. V bližini postavijo anteno in postajo, zaženejo agregat in so nekaj ur aktivni iz muzeja na prostem.
3. Klub bi rad predstavil svojo dejavnost ob proslavi na (recimo) Cerju. Postavi postajo in delajo nekaj ur s posebnim znakom.
Podobnih možnosti uporabe je še veliko, a vsaka taka uporaba bi morala biti neposredno povezana z dogodki na območju bojev na podoben način, ko je to nakazano v seznamu SOTA vrhov.

Obveščanje sodelujočih
Za vse, ki bi pokazali interes za sodelovanje, se kreira eMail lista, preko katere se najavljajo in usklajujejo termini uporabe klicnega znaka. Vsaka sprememba se razpošlje vsem vključenim na listo.
Zaradi usklajevanja bi bila najave uporabe znaka vsaj 3 dni pred načrtovano uporabo (datum, predvidena ura, predvidene frekvence in vrste dela – podobno, kot se vpisuje na SOTAwatch). Vsaj kar se SOTA aktivnosti tiče je obvezna tudi objava na SOTAwatch.
Prednosti pri uporabi znaka bodo imele tiste postaje, ki imajo namen delati iz teže dostopnih lokacij. Aktivnosti iz klubov, gradov, drugih točk bodo v takem primeru morale malo počakati.
V zvezi z usklajevanjem terminov bo potrebno še kako reči – takoj, ko bo bolj znan interes za sodelovanje.

QSL kartica – osnutek
Smiselno bi bilo, da vsi sodelujoči uporabljamo enake QSL kartice. Razmišlja se, da bi imeli spominsko »dvojno« QSL kartico – 4 strani. Zunanje strani v barvah, notranje črno/bele. Sprednja stran pogled z neke višine na dolino Soče, zadnja stran kolaž slik z lokacij, ki so ostali po koncu bojev (pokopališča, muzeji na prostem, spomeniki, …). Ena od notranjih strani nekaj informacij o aktivnosti, ena pa namenjena lepljenju nalepke z zvezami in nekaterimi osnovnimi podatki, ki na QSL-ko sodijo.

Pošiljanje QSL kartic
Predlog je, da se QSL kartice za posamezni znak pošiljajo centralizirano po koncu uporabe tega znaka. Nalepke se tiskajo in pošiljajo avtomatsko preko biroja. Menimo, da je kljub določenemu % izgubljenih kartic to hitreje od odgovarjanja na prejete kartice. Zadeva se objavi tudi na QRZ.COM. Če kdo ne uporablja biroja, kartico pa bi želel prejeti, se bo moral potrudil in poslal zahtevek za kartico direktno. QSL kartic samih pa drugače ne potrebujemo in tako bo objavljeno tudi na QRZ.COM.
Dnevnik posameznega znaka mora biti aktiven vsaj 3 leta od zadnjega vpisa!
Prva naklada verjetno 5000 QSL kartic, nato se vidijo potrebe.
Velikost nalepk (število zvez na nalepko) se določi po koncu aktivnosti posameznega znaka, saj je smiselno poiskati neko ravnovesje med velikostjo in potrebnim številom nalepk (in posledično QSL-k).
Če bi kdo želel samostojno pošiljati kartice za svojo aktivnost, se bo tudi možno dogovoriti.
Strošek kartic in nalepk si delijo udeleženci (klubi, posamezniki). Podrobnosti se dorečejo ko se vidi, kakšen je interes. Po prvih podatkih je strošek 5000 kosov dvojnih QSL kartic okoli 250 EUR.

Komuniciranje in predstavitev aktivnosti
Za potrebe aktivnosti je kreiran sledeči eMail naslovi:
100.let.SF@gmail.com: namenjen pošiljanju dnevnikov, pošiljanje prijav za sodelovanje, itd.
V nadaljevanju se kreira tudi eMail skupina, na katero se vpišejo vsi, ki želijo sodelovati v aktivnosti. Namenjena usklajevanju terminov uporabe klicnega znaka in izmenjavi informacij. Zelo verjetno v obliki: 100.let.SF@googlegroups.com.
Zaželeno je, da klubi in posamezniki s svojimi s spletnimi stranmi objavijo podatke o aktivnostih povezanih s stoletnico.
Informacija bo objavljena tudi na SOTA in LEA forumu.

Priloge z ddodatnimi informacijami in povezavami si lahko prenesete se TEGA MESTA.
- Datumi soških bitk
- Nabor SOTA in nekaterih drugih vrhov in lokacij
- Zemljevid frontne črte z vnesenimi točkami, ki so omenjene v knjigi »Po poteh Soške fronte«, avtor M. Simić.
- Seznam virov

Pripravila:
Jurij S57X
Jure S57XX
Jure S57XX

Odgovori